SPOLOČNÁ VEC
"Spravodlivosť je otvorená pre všetkých rovnakým spôsobom, ako hotel Ritz."

Alice Sturgess

Tvoríme pre Vás nový internetový portál - sociálnu sieť s názvom ORESCOM.NET. Bližšie informácie o portáli a samotný portál nájdete tu.

Copyright 2009-2014 © Zdenko Bobovský | Všetky práva vyhradené