SPOLOČNÁ VEC
"My všetci, ktorí používame masmédiá profesionálne, tvarujeme spoločnosť. Môžme ju zvulgarizovať, brutalizovať alebo ju možeme pomôcť zdvihnúť na vyšší stupeň."

William Bernbach

Tvoríme pre Vás nový internetový portál - sociálnu sieť s názvom ORESCOM.NET. Bližšie informácie o portáli a samotný portál nájdete tu.

Copyright 2009-2014 © Zdenko Bobovský | Všetky práva vyhradené